Toimiva liikenne – puhtaampi ympäristö

Kehittyvä, yritteliäs ja kansainvälinen Vantaa 

Kuntayhteistyöllä menestykseen

Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus

Tasapainoinen kuntatalous turvaa palvelut

Petri Koivuniemi paakuva