Alueraha tehokkaampaan käyttöön

Vantaan Sanomat

Vantaalla toimivien aluetoimikuntien käytössä on vuosittain aluerahaa, jota ne voivat myöntää järjestöille ja ja yhdistyksille erilaisten tapahtumien järjestämistä varten.

Silloin tällöin nousee kuitenkin esiin ongelma, ettei kukaan ole anonutkaan aluerahaa ja rahat joudutaan myöntämään samoille yhdistyksille kuin aina ennenkin. Nämä ovat yhä useammin puolueiden omia yhdistyksiä, yrityksiä tai läheisjärjestöjä.

Mielestäni aluerahaa ei pääsääntöisesti tulisi myöntää puolueiden ja näiden muiden läheisjärjestöjen hyväksi. Aluetoimikuntien jäsenet ovat jäävejä tehdessään päätöksiä omien järjestöjensä hyödyksi. Samalla monet tärkeät yhdistykset vierastavat politiikkaa eivätkä edes halua tehdä anomusta, kun ehkä ajattelevat, että kyse on pelkästä puoluepolitiikasta.

Aluerahalla tuetaan nykysäännösten mukaan hankketta tai tapahtumaa, joka "edistää alueensa asukkaiden hyvinvointia ja alueensa kestävää kehitystä tavoitteenaan viihtyisä ja turvallinen elinympäristö sekä monipuoliset ja omaleimaiset yhdyskunnat". Rahaa voi saada myös tapahtumaan, joka "lisää asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa alueen kehittämiseen, parantaa tiedon välittymistä asukkaiden ja kaupungin toimielinten välillä sekä edistää alueensa kestävää toteutusta".

Aluerahalla järjestettävän hankkeen tai tapahtuman tulee kohdistua yleisesti ja tasapuolisesti alueen asukkaisiin. Sitä ei myönnetä järjestöjen toiminta-avustuksiin, kaupalliseen toimintaan tai vaaleihin liittyviin tapahtumiin.

Säännökset aluerahan myöntämisestä kaipaavat uudistamista. Aluerahalla pitäisi voida tukea laajemmin erilaisten alueellisten kulttuuri-, urheilu-, musiikki-, yritys, ja yhteisötapahtumien järjestämistä. Aluetoimikunnan pitäisi voida myöntää oman harkintansa mukaan tukea esimerkiksi viihtyisän- ja turvallisen ympäristön parantamista varten. Tämä voisi tarkoittaa asukasyhdistyksiä, omakotiyhdistyksiä, urheiluseuroja ja muitakin alueellisia yhdistyksiä ja yhteisöjä. Aluerahaa pitäisi antaa myös hädänalaisille.

Eräs haaste on hakemisen byrokraattisuus. Pitää tehdä anomus, selvitys, kuitit ja ehkä vielä lisäselvitys. Toimikunnilla pitäisi olla mahdollisuus tukea järjestöjä myös ilman anomusta. Tämä voisi tarkoittaa sitä, että aluetoimikunta ostaisi esimerkiksi taimia tai kukkasipuleita asukas- tai omakotiyhdistykselle.

Nyt kevätaikaan ovat varsinkin lumisen talven jäljiltä pihat ja puistot aika kurjassa kunnossa. Teiden varsilla on paljon roskia, lehtiä, hiekkaa. Alueraha parantaisi näin asukasviihtyvyyttä. Pienillä panostuksilla voidaan saada ihmeitä aikaan.
Aluetoimikunnat, haastakaa asukkaat toimimaan yhteisen, paremman Vantaan hyväksi. Aluerahat eivät saa olla korvamerkittyjä.

Petri Koivuniemi

 

Petri Koivuniemi 320l 04