Liikkumista voidaan ohjata myös porkkanoilla

Liikenne- ja viestintäministeriö on alkuvuodesta esittänyt otettavaksi käyttöön ruuhkamaksujärjestelmää. Onneksi esitys on kaatumassa omaan mahdottomuuteensa.

Olemassa olevilla suunnitelmilla ruuhkamaksut eivät olisi muuta kuin 1200 euron lisärahastus pääkaupunkiseudun työssäkäyville, erityisesti kehyskuntien (Vantaa, Espoo, Tuusula, Nurmijärvi jne) asukkaille. Monien heistä on lähes välttämätöntä käyttää autoa liikkumiseen, koska joukkoliikennejärjestelyt eivät millään järkevällä tavalla vastaa heidän tarpeisiinsa. Tämä koskee erityisesti lapsiperheitä, jotka sinkoilevat eri ilmansuunnissa sijaitsevien päiväkotien, koulujen, työpaikkojen ja harrastusten välillä.

Ruuhkamaksujen käyttöönoton edellytys olisi, että joukkoliikenteen toimivuutta olisi parannettu heti. Näin kansalaisilla olisi ollut aito mahdollisuus valita yksityisautoilun ja joukkoliikenteen väliltä. Parannuksia ei kuitenkaan ole näkyvissä: VR haluaa harventaa junavuoroja ja bussiliikenne on jatkuvissa taloudellisissa ongelmissa. Myös liikenneministeri on myöntänyt, että joukkoliikennettä ei mitenkään saada lisättyä riittävästi.

Koska ruuhkamaksujen tie näyttäisi olevan ainakin joksikin aikaa loppuun katsottu, seuraavassa hallitusohjelmassa olisikin pohdittava oikeasti käyttökelpoisia tapoja ohjata ihmisten liikkumista.Työssäkäymisen ja liikkumisen rankaisemisesta olisi siirryttävä porkkanoihin - ympäristöystävällisien ratkaisujen ja toimintamallien suosimiseen.

Julkisen liikenteen ja yksityisautoilun käytön sääntelyyn on olemassa hyvä ja toimiva järjestelmä, ansiotuloverotuksen matkakuluvähennys. Sitä sorvaamalla voitaisiin helposti kannustaa joukkoliikenteen käyttöön ja välttyä rinnakkaisen järjestelmän luomiselta.

Julkisen liikenteen matkavähennyksen omavastuuta voisi pienentää 100 euroa. Kun samaan aikaan pienennettäisiin muulla kuin julkisella liikennevälineellä tehdyn matkan kustannusten vähennyskelpoista arvoa vaikkapa neljänneksellä (esim. oma auto, 0.24 euroa/km ? 0.18 euroa/km), puhuttaisiin jo todellisesta joukkoliikenteen kilpailukyvyn parantamisesta. Ratkaisu ei olisi kohtuuton myöskään niille, joiden on välttämätöntä käyttää autoa. Yksittäiselle ihmiselle koituvat kustannukset vastaavat säästöä, joka on mahdollista saada esimerkiksi uusimmilla ympäristöystävällisemmillä ja pienempi kulutuksisilla ajoneuvoilla.

Osana uudistusta voisi matkavähennyksen laskennassa huomioitavien matkakulujen enimmäismäärää laskea 5000 euroon. Tämä kannustaisi liikkumistarpeiden ja toimitilojen sijainnin uudelleenarviointiin, etätyömahdollisuuksien parantamiseen ja videoneuvottelujen yleistymiseen. Valtion ei tule kannustaa ketään kansalaista, yhteisöä, tai yritystä kohtuuttoman pitkiin tai tarpeettomiin työmatkoihin.

Myös itse joukkoliikenteen käsite tulisi uudelleen arvioida ja kannustaa mm. kimppakyydin käyttöön. Joukkoliikennekaistoilla voisi myöntää ajo-oikeuden henkilöautoille, joissa on vähintään kolme täysi-ikäistä henkilöä.

Kysymys on pohjimmiltaan liikkumisen tarpeen ohjaamisesta, johon tarvitaan valtiovallan toimien lisäksi myös kuntien aktiivista roolia työpaikka- ja asuntokannan tasapainottamisessa. Rangaistuksen vierittäminen paikasta toiseen liikkuvien kansalaisten niskoille on loputtava. Kukaan ei jonottele ruuhkissa huvikseen.

Petri Koivuniemi
Kaupunginvaltuutettu
Vantaan kokoomuksen puheenjohtaja

 

Petri Koivuniemi 320l 04