Rikotaan ja taas korjataan...

Uusi Vantaa

Pitkin pimenevää syksyä olemme saaneet lukea otsikoita järjettömästä ilkivallasta. Suunnaton tarve vahingoittaa muiden omaisuutta on muodostunut jo kansallisurheiluksi, jossa mitellään tekojen saamasta julkisuudesta. On helppoa olla välittämättä, kun ei ole penniäkään omasta pussista kiinni?

Valitettavasti kustannukset vain tulevat meidän kaikkien pussista. Vantaalta löytyy karuja lukuja vuodelta 2004. Pelkästään ilkivallasta koituvia kuluja: rikotut ikkunat 96.000 e, sähkökaappien siivous 13.000 e, valaisimet 150.000 e... Suunta tämän kaltaiseen toimintaan ei ole laskussa. Usein tuntuu siltä, että mitä hienompaa ja viihtyisämpää rakennetaan, sen kovempi on vastaanotto yön pimeinä tunteina.

Olemme ajautuneet tilanteeseen, jossa joudumme joka vuosi korjaamaan yhteiseen käyttöön tarkoitettuja paikkoja yhä suuremmalla rahalla. Jos paikat pysyisivät edes vähän paremmassa kunnossa jäisi rahaa enemmän tarpeellisiin hankintoihin, esimerkiksi liikuntapaikoille.

Ilkivallan vähentämiseksi olisi lisättävä valistusta oman ja yhteisen omaisuuden käsittelystä jo päiväkodista alkaen. Vantaan kaupungin on kannustettava saumattomaan yhteistyöhön esimerkiksi asukasyhdistyksiä, urheiluseuroja ja nuorisojärjestöjä. Tuleviin kaupungin talousarvioihin on määriteltävä suurempi tukiraha edellämainituille tahoille. Myös liikuntapaikkojen, päiväkotien ja puistojen vartiointiin on osoitettava selkeästi lisää määrärahoja.

Joskus tilaisuus osallistua alueensa hyvinvointiin motivoi asukkaita huolehtimaan yhteisestä omaisuudesta ikään katsomatta. Esimerkiksi jalkapallokentille ei ole voitu hankkia maaleihin verkkoja, ne kun palavat herkästi. Eräässä kaupunginosassa vanhemmat kyllästyivät vallitsevaan tilanteeseen ja kustansivat itse lähialueensa pallokentälle verkot maaleihin. Kaikkien yllätykseksi kenttä on saanut olla rauhassa ilkivallalta.

Oma työpanos pistää usein ymmärtämään. Siksi olisi hyvä tukea rohkeammin sakkorangaistuksen sovittelua työkomennukseksi. Vapaaehtoistyötä voisi myös rakentaa ostettavaksi palveluksi mm. vartioinnissa. Asiakkaina voisi olla kaupunki tai taloyhtiö. Tämänkaltainen työ sopisi hyvin opiskelijoille tai pitkäaikaistyöttömille.

Poliisin top 5- lista on myös tuottanut toivottuja tuloksia. Kun poliisi on määritellyt pahimmat ongelmapesäkkeet, niissä on pystytty tehokkaaseen ennaltaehkäisevään työhön. Pieniinkin tekemisiin pitäisi puuttua. Jos ongelmat päästetään suuriksi, ollaan niiden kanssa pääsemättömissä.

Kaiken tämän paasauksen jälkeen on hyvä muistaa, ettei häiriökäyttäytyminen ole vain nuoriin kohdistuva vitsaus, joukkoon mahtuu myös suuri ryhmä iältään 30- 50 v. suomalaisia miehiä. Alaikäisten kohdalla jokainen vanhempi voi ottaa oman lapsensa kohderyhmäksi. Päävastuu jälkikasvusta on edelleen vanhemmilla. Metsä vastaa niin kuin sinne huudetaan.

Petri Koivuniemi

 

Petri Koivuniemi 320l 04