Valtio mukaan turvaamaan kunnallisia peruspalveluita

Uusi Vantaa

Jälleen kerran on vaalit lähestymässä. Valitettavan moni äänioikeutettu käy läpi jo entuudestaan koettuja ajatuksia: Miksi minä äänestäisin, ei se kosketa minun arkipäivääni jne. äänestysinto maaliskuun eduskuntavaaleissa näyttäisi hiipuvan.

Suomessa on aina ollut ajatus selkeästä valtion roolista suhteessa kuntiin. 1960- luvulta lähtien on rakennettu mallia jossa kunta on palveluja tuottava valtionkoneiston jatke. Kuntalaissa kunnan perustehtäväksi on säädetty velvoitus pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Tähän tehtävään tulisi myös valtion ja tulevan eduskuntamme suhtautua vakavasti.

Kunnan rooli on olla ihmistä lähellä ja palvella kuntalaisia. Kunnat ja kuntayhtymät käyttävät 32 mrd. euroa vuodessa palvelujen järjestämiseen ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Suomessa on 579.000 oppilasta perusopetuksessa, 30,8 miljoonaa avohoitokäyntiä terveyskeskuksissa, 6.4 miljoonaa hoitopäivää sairaaloissa. Tieliikenteestä yli 30 % käyttää kuntien hoitamia katuja ja teitä

Kunnallisten peruspalveluidenkin tulevaisuus on kiinni eduskunnasta ja sen päätöksistä. Kuntien valtionosuudet ovat olleet viime vuosina laskussa ja samaan aikaan eduskunnan lainsäädäntövalta syytää kuntien harteille uusia tehtäviä ja velvoitteita.

Kuntien toimintamenot kasvavat tänä vuonna kaikkiaan noin 1,1 miljardilla eurolla mm. väestön määrän ja ikärakenteen sekä kustannustason nousun vuoksi. Väestön ikääntyminen vaikuttaa meidän kaikkien elämään: esimerkiksi jos julkisella sektorilla 15 vuoden kuluttua eläkkeelle siirtymisen vuoksi aukeavat työpaikat täytettäisiin, niin uudesta työvoimasta 70% pitäisi sijoittaa julkiselle sektorille.

Maaliskuussa saamme jälleen äänestää vallankäyttäjät valtion korkeimpaan päättävään elimeen, eduskuntaan. Nyt onkin aika käydä vakavaa keskustelua kunnan ja valtion rooleista ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Valtion tehtävänä ei ole kiristää kuntien ja samalla kuntalaisten vyötä ja ajaa niitä yhä syvempään ahdinkoon.

Meidän kaikkien tärkein tehtävämme tulevalla vaalikaudella tulisi olla kunnallisten palveluiden toimintakyvyn ja jatkuvuuden varmistaminen. Tavoitteeseen tulee sekä kansanedustajien, meidän kunnallisen demokratian edustajien että yksittäisten kansalaisten pyrkiä yksissä tuumin, yhteistyössä. Tämä edellyttää valtio/kunta rakenteelta enemmän joustavuutta, uusiutumiskykyä ja täysin uusia toimintatapoja tuottaa hyvinvointipalveluja.

Meillä tulee olemaan tulevaisuudessa kolme tärkeää kysymystä jotka täytyy ratkaista mahdollisimman pian: Mikä on Suomessa valtion, mikä kunnan ja mikä yksilön vastuu? Kehoitan jokaista vantaalaista käyttämään äänensä tulevissa eduskuntavaaleissa. Sillä on tulevaisuuteemme huomattava vaikutus.

Petri Koivuniemi,

 

Petri Koivuniemi 320l 04