Nuorten hyvinvointi huomion kohteeksi

Uusi Vantaa

Olemme saaneet valitettavan muistutuksen siitä, kuinka kiireen keskellä tulisi aina muistaa nuoret ja heidän hyvinvoinnistaan huolehtiminen. Siitä on kiinni koko yhteiskuntamme tulevaisuus.

Vantaalla nuorten paha olo näkyy mm. lastensuojelun arjessa. Ongelmia muodostavat mm.päihteidenkäyttö, epäsosiaalinen käyttäytyminen, kotoakarkailut sekä masentuneisuus, joka aiheutuu useimmiten koulukiusaamisesta. Koulukiusaaminen voi johtaa vakaviin mielenterveys- ja päihdeongelmavyyhtiin. Nämä ovat asioita, joista meidän kaikkien pitäisi olla huolissamme.

Kiusaamisessa tärkeintä olisi puuttua asiaan heti sen ilmettyä. Peruskoululaisistamme jopa 15% toistuvasti kiusattuja. Fyysinen ja henkinen kiusaaminen ovat yhtä pahoja asioita ja ne jatkuvat usein työelämässäkin. Siksi myös Vantaan kouluissa tulisi jatkuvasti olla valppaana ja kehittää kiusaamisen vastaista toimintamallia.. Koulunvaihto ei ole aina lopullinen ratkaisu sama kaava toistuu helposti uudessakin ympäristössä. Usein jo tunne siitä, ettei ole yksin auttaa kiusattua.

Varhainen puuttuminen on nuorten kohdalla kaiken a ja o. Kun ongelmat kasvavat näkyviksi järjestetään palaveri johon kutsutaan nuoret vanhempineen, koulun opettaja tai kuraattori sekä mahdollisesti alueen sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijät ovat voineet saada ilmoituksia poliisilta esimerkiksi päihteidenkäytöstä, näpistyksistä tai ilkivallasta. Ihmiset kootaan kuitenkin yhteen usein vasta silloin kun jotain on jo todella pahasti pielessä. Olisi hyvä luoda parempia mahdollisuuksia vanhempien ja koulun henkilökunnan tapaamisiin muulloinkin. Kouluissa olisi yleisemminkin lisättävä ongelmista keskustelua. Sekä koulun että kodin kasvatustehtävänä on kannustaa suvaitsevaisuuteen, opettaa muiden kunnioittamista ja muistuttaa myös itsensä kunnioittamisesta.

Nuoren pahalle ololle ei aina löydy selvää syytä, ongelmat ikään kuin kietoutuvat toisiinsa. Tällöin pelkkä puhuminen ei riitä ongelmavyyhdin ratkaisemiseksi. Tukea on etsittävä monilta tahoilta, kuten esimerkiksi kolmannelta sektorilta, liikuntaseuroista ja iltapäiväkerhoista.

Vantaalaiset nuoret ja heille suunnatut tukipalvelut eivät ole viime aikoina saaneet riittävästi huomiota eivätkä resursseja. Kannattaa muistaa, että jälkipyykin hoito tulee kuntalaisille kalliiksi jatkuvasti nousevina kuluina sosiaali- ja terveyssektorilla. Siksi ennalta ehkäisevät toimet olisivat se kaikkein kannatettavin malli.

Petri Koivuniemi

 

Petri Koivuniemi 320l 04